Bastugruppen

Hej alla medlemmar,
 Vi kommer att ha bastun igång mellan tisdag och söndag till och
börja med. Bastun är påslagen mellan kl.14:00-22:00 och bastuutrymmet skall
vara tomt senast kl.22:00. Vi vill respektera grannar samt minimera oljud i
trapphuset. Bastun ligger på bottenplan på port 21.
Bastuaggregatet har förprogrammerade inställningar för varje dag som man
INTE får ändra.
I Aggregatet finns inbyggd standby mode som sparar el och när man kommer
in till bastun ska man starta bastun från styrpanelen. Då kommer bastun snabbt
att värmas upp och är igång 30minuter. Man kan förlänga tiden från styrpanelen
under bastutiden.
 
Vi har separata instruktioner för användningen av aggregatet men i princip
det enda man behöver göra är att starta bastuaggregatet, reglera temperaturen
och förlänga badtiden.
 
Bastun kommer städas på måndagar av samma firma som städar övriga utrymmen
i föreningen då bastun inte är i gång.
 
Användningen av bastun kommer att kosta 100kr/månad och mot tecknat
användaravtal får man separat nyckel in till bastuutrymmet. Vi kommer även
berätta då hur man kommer in till trapphuset efter att kodlåset slutar fungera.
Styrelsen kommer att kontrollera användningen av bastun under kommande året
samt se över kostnader och möjligen justera avgiften vid behov. Hoppas att så
många som möjligt vill njuta av vår fantastiska bastu!
 
Bokningen sker tillsvidare via bokningstavlan utanför bastun på port 21.
På bokningstavlan kommer finnas även ordningsregler till bastun.
 
I bastun finns brandsläckare och seriekopplade brandvarnare och den andra
varnaren sitter på bottenplan i port 21. Om det kommer larm därifrån kommer
larmet från bastun.
 
Om man är intresserad av användningen av bastun, har frågor, vill teckna
avtal eller prova på, vänligen ta kontakt till Bastu värden Mikael Westerholm /
Port 19 via Epost till styrelsen. (styrelsen@mittenbacken.se)
 
Pga. Covid-19 situation kommer Bastu värden inte kunna ha gemensam
genomgång för alla intresserade.