Välkommen till Brf. Mittenbäcken!
 

Vi vill med dessa rader önska Dig/Er välkommen som medlem hos oss, samt ge Dig/Er lite information om hur det fungerar i vår förening.

En förteckning över styrelsens medlemmar och deras funktion finns anslaget i portarna där även jourinformation finns uppsatt.

Om Du/Ni behöver komma i kontakt med någon i styrelsen, malia styrelsen via kontaktformuläret 
eller på styrelsen@mittenbacken.se

Du hittar mer information, stadgar och ordningsregler under fliken Föreningsinformation på webben.

P-tillstånd delas ut varje år i januari. Du som är nyinflyttad och behöver ett p-tillsånd mejlar styrelsen så kontaktar ansvarig dig för utlämning. OBS! Bilen måste vara registrerad på den här adressen för att få ett tillstånd.Det ingår ett kostnadsfritt p-tillstånd per hushåll. Om det finns fler bilar i hushållet får man anmäla att man vill vara med i utlottningen av de extra p-tillstånden som görs i januari. Dessa tillstånd kostar för närvarande 2.500 kr/år.

Vår gård sköts av oss medlemmar - om du vill vara med i Trädgårdsgruppen, kontakta styrelsen.

Elsoprum (för alla sopor som har med el att göra) finns utanför port 47 (Västerbäcken).
Soprum för glas och tidningspapper finns i portalen bredvid port 27.
Sopsilos för hushållssopor fnns vid parkeringarna i vardera hörn av vår stora huskropp, alltså vid "matargatornas" slut närmast Västerbäcken och Österbäcken. Nyckel till dessa är samma som portnyckeln. Var noga med att låsa luckan när du slängt sopor.
Grovsopor. På grund av misskötsel har föreningen inget grovsoprum längre. Närmaste återvinningscentral ligger vid Bromma flygplats, mer information finns här: Bromma Återvinningscentral.


Välkommen och vi hoppas att Du/Ni kommer att trivas i Mittenbäcken.


Med vänlig hälsning

Styrelsen

Karta