Passerbrickor

Varje hushåll har fått möjlighet att hämta upp sina passerbrickor.
Priset för ytterligare passerbrickor är 300kr per bricka.    
Notera att systemet ännu inte är i drift, mer information kommer lämnas löpande på föreningens Facebook sidan.
Nedan följer instruktioner.

Lås upp /öppna dörr

Håll upp passerbrickan mot ikonen på läsaren /porttelefonen eller mot mitten om någon ikon inte finns. Systemet registrerar passerbrickan och läser upp /öppnar dörren. Vissa tider på dygnet, exempelvis kväll /natt måste PIN-koden anges efter att passerbrickan har visats, så kom ihåg pin koden.
Notera! Vid första passagen uppmanar läsaren till att ange en PIN-kod (ej vara 0000, 1111 osv).  Stark rekommendation att varje bricka har en unik kod.

Porttelefoni


Uppringning med namnlista

Använd pilarna för att bläddra mellan efternamn och klicka på knappen under telefonluren för att välja efternamnet. Använd därefter pilarna för att välja förnamn och klicka på knappen under luren för att ringa upp.


Uppringning med namntavla

Ange numret som står på namnlistan, till exempel B001. Porttelefonen ringer automatiskt upp personen på det nummer som angavs när medlemmen registrerade brickan.


Uppringning med telefonnummer

Ange B, följt av telefonnumret. Porttelefonen ringer automatiskt upp personen.

Öppna med svarstelefonen

När samtalet från porttelefonen (telefonnummer: 08-51160839) accepteras, kommer en rösts berätta att samtalet kommer från "port". Därefter kan personen vid porten identifiera sig. För att låsa upp dörren används knapp 5 på svarstelefonen.

Funktioner i läsaren


Byta Pin-kod

Tryck B och följ anvisningarna i läsaren.

Övrigt


Ändringar

Har du tappat bort din bricka, eller ändrat mobilnummer etc kontakta styrelsen omgående - styrelsen@mittenbacken.se