Kontaktvägar


Någon av medlemmarna i styrelsen har alltid ansvar för svara för jouren via e-post eller brev (brevlåda port 19), brevlådan töms minst två gånger i veckan. För att nå jouren kan du skicka din fråga via formuläret: Kontakta oss.
Vi besvarar mail inom 24 timmar.

Tänk på att styrelsejouren inte tar hand nödsituationer (se nedan)

Akutsituationer samt icke akuta fel

Fastighet förvaltas av SBC, är du osäker på vart du ska vända dig för "icke akuta fel" kontakta i så fall styrelsen innan.

Akut nödsituation.
Ring 112 (eldsvåda, akut sjukvård, pågående inbrott) - Informera styrelsen i efterhand vid behov.

Vid pågående brott och vid fara för liv, hälsa och egendom ska du ringa 112. 
Vid andra ärenden där du behöver kontakt, information eller vill göra en anmälan, ring 114 14 (polis) 113 13 (brandkår).

Elfel (icke akut fel):
Elfel anmäls som tidigare via styrelsemailen.

Hiss
Hiss - KONE 0771-50 00 00

SBC Jourtjänst:
Dygnet Runt Fastighetsjour
Akutsituationer efter kl. 16.00 samt helger 08-187000 (Med akuta fel avses fel som inte kan vänta till nästkommande dag, ex kan det vara vatten som sprutar eller stigande vatten i avlopp).

SBC Kundtjänst
Vardagar kl. 07.00-21.00       0771-722 722
kundtjanst@sbc.se
www.sbc.se

Vid fel registrera din felanmälan på https://www.sbc.se/felanmalan eller kontakta kundtjänst på 0771-7227 22, vardagar kl. 07.00-21.00.OBS!   Vid arbeten i bostadsrättslägenhet debiteras normalt den boende för åtgärden.