Välkommen till Brf. Mittenbäcken


Vi vill med dessa rader önska Dig/Er välkommen som medlem hos oss, samt ge Dig/Er lite information om hur det fungerar i vår förening. 
En förteckning över styrelsens medlemmar och deras funktion finns anslaget i portarna där även jourinformation finns uppsatt. Om Du/Ni behöver komma i kontakt med någon i styrelsen, maila styrelsen via kontaktformuläret eller på styrelsen@mittenbacken.se.
Du hittar även mer information, stadgar och ordningsregler under fliken Föreningsinformation på webben.
  • P-tillstånd delas ut varje år i januari. Du som är nyinflyttad och behöver ett p-tillstånd mejlar styrelsen så kontaktar ansvarig dig för utlämning. OBS! Bilen måste vara registrerad på den här adressen för att få ett tillstånd.Det ingår ett kostnadsfritt p-tillstånd per hushåll (om man äger en bil). Om det finns fler bilar i hushållet får man anmäla att man vill vara med i utlottningen av de extra p-tillstånden som görs i januari. Dessa tillstånd kostar för närvarande 2.500 kr/år.
  • Vår fina gård sköts av våra medlemmar, om du vill vara med i trädgårdsgruppen så kontakta styrelsen.
  • Elsoprum (för alla sopor som har med el att göra) finns utanför port 47 (Västerbäcken).
  • Soprum <stängt tills vidare p.g.a misskötsel>
  • Grovsopor På grund av misskötsel har föreningen inget grovsoprum längre. Närmaste återvinningscentral ligger vid Bromma flygplats, mer information finns här: Bromma Återvinningscentral.
  • Sopsilos för hushållssopor finns vid parkeringarna i vardera hörn av vår stora huskropp, alltså vid "matargatornas" slut närmast Västerbäcken och Österbäcken. Nyckel till dessa är samma som portnyckeln. Var noga med att låsa luckan när du slängt sopor.
  • Matavfall - vill du vara med och bidra till ett hållbarare samhälle, kontakta styrelsen för att ta reda på vad som krävs för att börja sortera ditt matavfall. Behållare finns nära våra sopsilos, närmast Österbäcken.

Välkommen och vi hoppas att Du/Ni kommer att trivas i BRF Mittenbäcken. 
Med vänlig hälsning Styrelsen

Karta