Bastuinformation

Bastun ligger på bottenplan på port 21. 
Bastun kommer är igång tisdag till söndag samt påslagen mellan kl.14:00-22:00 dessa dagar.
Notera - bastuutrymmet skall vara tomt senast kl.22:00 och vi vill att man respektera grannar samt minimera oljud i trapphuset.

Generella regler


Bastuaggregatet har förprogrammerade inställningar för varje dag som man INTE får ändra. I aggregatet finns inbyggd standby mode som sparar el och när man kommer in till bastun ska man starta bastun från styrpanelen. Då kommer bastun snabbt att värmas upp och är igång 30minuter. Man kan förlänga tiden från styrpanelen under bastutiden. 

Vi har separata instruktioner för användningen av aggregatet men i princip det enda man behöver göra är att starta bastuaggregatet, reglera temperaturen och förlänga bastutiden.

Bastun kommer städas på måndagar av samma firma som städar övriga utrymmen i föreningen då bastun inte är i gång.

Användningen av bastun kostar just nu 150kr/månad och mot tecknat användaravtal får man separat nyckel in till bastuutrymmet.

Styrelsen kommer att kontrollera användningen av bastun under kommande året samt se över kostnader och möjligen justera avgiften vid behov. 

Bokningen sker tillsvidare via bokningstavlan utanför bastun på port 21.

På bokningstavlan kommer finnas även ordningsregler till bastun. I bastun finns brandsläckare och seriekopplade brandvarnare och den andra varnaren sitter på bottenplan i port 21. Om det kommer larm därifrån så notera att det kommer från bastun. 

Om man är intresserad av användningen av bastun, har frågor, vill teckna avtal eller prova på, vänligen kontakta styrelsen (styrelsen@mittenbacken.se).

Uppdaterat 2023-09-20