Rekommenderade hantverkare och mäklare

Här finner du en sammanställning över de hantverkare som anlitats av föreningen eller som rekommenderas av boende i föreningen.

Solna Högtrycksspolning AB
Tel 08-821907, info@solnahogtryck.se

Solskyddskompaniet
Markiser tel:08-778 10 20