Hyra av gårdslokal


BRF Mittenbäcken har en gårdslokal som våra befintliga medlemmar kan hyra. Det är medlemmens ansvar att se till att det är städat ordentligt efter nyttjandet av lokalen. 

Om styrelsen finner att städningen är undermålig så kommer vi ta in en städfirma som städar upp och detta kommer sedan efterfaktureras hyresgästen.

Tider för uthyrning är 12-12 (ett dygn) eller 12-18  (6h) och inbetalning sker på föreningens bankgirokonto 5616-1847, en vecka innan nyttjande.

För att boka lokalen, så kontaktar ni styrelsen via e-post.